Kancelaria

Kancelaria posiada dostęp do:
– Platformy Usług Elektronicznych ZUS ( ZUS PUE )
– Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców ( CEPiK 2.0 )
– systemu Ognivo
– platformy CEIDG
– CBDKW