Godziny pracy:
poniedziałki, środy, czwartki: 7:00 – 15:00
wtorki: 8:00 – 16:00
piątki: 7:00 – 14:00

Przyjęcia interesantów:
w każdy wtorek godzinach: 10:00 – 16:00

tel. (34) 324 26 56
nr. wewnętrzne:
23. księgowość
24. nieruchomości
26. nowe wnioski
27. alimenty
29. fax
fax. (34) 360 58 55

Numer rachunku bankowego:
PKO BP S.A. O/Cz-wa 35 1020 1664 0000 3402 0133 2410