Właściwość

Właściwość Sądu Rejonowego w Częstochowie

Miasto Częstochowa
Powiat: Częstochowski, Kłobucki

Gmina:
Częstochowa, Blachownia, Janów, Kamienica Polska,
Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Mstów, Mykanów,
Olsztyn, Poczesna, Rędziny, Starcza, Kłobuck, Krzepice, Lipie,
Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka